Věda nás Baví nově od 17.10.2022

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem.  Každé pololetí připravujeme nové pásmo plné nových či vylepšených pokusů z nejrůznějších vědních oborů. Děti provádějí experimenty, které nejsou nebezpečné ani složité.

1. pololetí 2022/2023 budeme zkoumat  pružnost a sílu dechu,  vodu, povrchové napětí a půdu, stopy zvířat, sluch i zemětřesení , blubliny a kapilaritu  a mnohé další zajímavé věci a jevy

Kroužek bude probíhat v pondělí od 17.00 hodin

Kroužek je vhodný pro děti 4 -7 let

Cena na pololetí (14 lekcí) 2080,-kč

Veškeré informace a přihlášení  na vedanasbavi.cz