Poděkování

Děkujeme následujícím osobám:

Richardu Hoffmannovi za www stránky
Janu Schlechterovi za technickou pomoc
Janě Motlové za foto
Jiřině Klubalové za výborné koláče

Dále děkujeme následujícím firmám a organizacím:

Městská část Praha 10           www.hristepraha.cz

logo_MATERIDOUSKAlogo_SLUNICKO

Znak mc p10

Mf, Mladá fronta