Lektorky kurzů

Mgr. Arnošta Berousková  arnostkaberouskova.cz   (Andělíčci, Skřítci,)                        vystudovala speciální pedagogiku a prošla pětiletým psychoterapeutickým výcvikem. V součastné době působí v několika MC. Je matkou čtyř dětí.

Martina Schlechterová (odpoledne v pohybu, cvičení rodičů s dětmi, keramika)            vystudovala taneční konzervatoř v Praze. Působila v ND jako baletka. Vede kroužky pohybové výchovy malých dětí.   Působí jako lektorka  baletu pro sportovní gymnastky.

Martina Boroňová (angličtina)