Lektorky kurzů

Mgr. Arnošta Berousková  arnostkaberouskova.cz                                                                                                                            (Andělíčci, Skřítci, Indiáni)                                                                                                                                               vystudovala speciální pedagogiku a prošla pětiletým psychoterapeutickým výcvikem. V součastné době působí v několika MC. Je matkou čtyř dětí.

Martina Schlechterová (odpoledne v pohybu)                                                                                                                                         vystudovala taneční konzervatoř v Praze. Působila v ND jako baletka. Vede kroužky pohybové výchovy malých dětí.   Působí jako lektorka  baletu pro sportovní gymnastky.

Nela Durníková  (flétna)                                                                                                                                                                           vystuduvala  pedagogickou fakultu UK. V současné době působí v  ZŠ jako paní učitelka a lektorka  hry  na flétnu.

Vladěna “Happy” Šťastná (výtvarná dílna)                                                                                                                                              vystudovala SPŠO – lektor volnočasových aktivit UP – Olomouc. Spolupracuje se ZŠ hrou, kde vede výtvarný ateliér, dále pak v dětském centru Domeček, v neziskové organizaci CID a v nadaci Rozum a cit. Celý život působí a pracuje s dětmi od 2 – 18 let.

Hanka Melounová (Bambulky)                                                                                                                                                                 vystudovala  fakultu tělesné výchovy a sportu na  UK. Pracuje jako trenérka sportovní gymnastiky a aerobiku.   Celý život se věnuje dětem. Sama má 4 děti.

Mgr. Veronika Doležalová  (Malý muzikant)                                                                                                                                       studovala na fakultní základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy. Chodila také do sboru. Poté 6 let navštěvovala hudební gymnázium Jana Nerudy, kde studovala obor flétna, klavír a zpěv. Magisterskou státní zkoušku má z pedagogiky a psychologie na UK. Je  maminkou dcery Emy.