Lektorky kurzů

Mgr. Arnošta Berousková  arnostkaberouskova.cz   (Andělíčci, Skřítci,)                        vystudovala speciální pedagogiku a prošla pětiletým psychoterapeutickým výcvikem. V součastné době působí v několika MC. Je matkou čtyř dětí.

Martina Schlechterová (odpoledne v pohybu, cvičení rodičů s dětmi, keramika)            vystudovala taneční konzervatoř v Praze. Působila v ND jako baletka. Vede kroužky pohybové výchovy malých dětí.   Působí jako lektorka  baletu pro sportovní gymnastky.

Vladěna “Happy” Šťastná (výtvarná dílna, keramika)                                                      vystudovala SPŠO – lektor volnočasových aktivit UP – Olomouc. Spolupracuje se ZŠ hrou, kde vede výtvarný ateliér, dále pak v dětském centru Domeček, v neziskové organizaci CID a v nadaci Rozum a cit. Celý život působí a pracuje s dětmi od 2 – 18 let.