Nabídka kurzů

Andělíčci  – Lidové říkadla a zpívánky posilující kontakt, pozornost, rytmus s doprovodem hudebních nástrojů, jsou zde zařazeny prvky babyjógy a znakování,  malé protažení pro maminky.  Pro   děti 0 – 12  měsíců. (nechodící)

Skřítci – Rozvoj pohybové dovednosti, psychomotorické hry, říkánky, písničky, zpívánky, rytmický doprovod. Rozvíjení soustředěnosti a spolupráce v kolektivu. Pro děti 12 – 24 měsíců (chodící)

Bambulky I – Rozvoj pohybové dovednosti, psychomotorické hry, říkánky, písničky, zpívánky, rytmický doprovod. Rozvíjení soustředěnosti a spolupráce v kolektivu. Pro děti 12 – 24 měsíců (chodící)

Bambulky II – Rozvoj pohybové dovednosti, psychomotorické hry, říkánky, písničky, zpívánky, rytmický doprovod. Rozvíjení soustředěnosti a spolupráce v kolektivu. Pro děti 24 měs. – 3 roky

Indiáni – Rozvoj pohybové dovednosti, psychomotorické hry, říkánky, písničky, zpívánky, rytmický doprovod vše ve znamení indiánů. Jsou zde zařazeny prvky muzikoterapie a dětské jógy.  Rozvíjení soustředěnosti a spolupráce v kolektivu. Pro děti  2 – 3 roky

Flétna  začátečníci – Rozvoj soustředěnosti, pozornosti. Děti se zde učí správnému dýchání za pomoci flétny a také se naučí pár prvních tónů a písniček. Pro děti 3 – 5let.

Flétna  pokročilý  –  Zde  se  děti   dále  učí správnému dýchání,  ale  hra na flétnu se rozvíjí a také  děti začínají  s první hudební naukou. Pro děti   5 – 8 let.

Malý muzikant –  Hudební výchova pro nejmenší s originálními českými písničkami. Dynamická forma výuky kombinuje pohybové a hudební hry. Pro děti 18 měsíců – 3 roky  v doprovodu rodičů.

První malování – Rozvoj jemné motoriky u malých dětí. Grafomotorické cvičení pro malé děti. Kreslení, lepení, stříhání. Výrobky vždy tématicky k ročnímu období. Pro děti 1,5 – 3 roky v doprovodu rodičů

Výtvarná dílna  – Rozvoj jemné motoriky u dětí, která se v pozdějším věku projevuje v psaní , učení a soustředěnosti. Kreslení, lepení, stříhání. Výrobky vždy tématicky k ročnímu období. Pro děti 4 – 7  let bez rodičů

Keramická dílna – Rozvoj jemné motoriky, fantazie, citu a soustředěnosti dítěte. Děti zde budou vytvářet výrobky, z kterých budou mít velkou radost všichni. Hodina probíhá bez přítomnosti rodičů a kurz je určen dětem od 3 – 6 let

Odpolední herna – volná hra pro vaše děti

Tanečky pro nejmenší  – Rozvoj koordinace, pohybové a taneční dovednosti. Je zde kladen důraz na správné držení těla. Tanečky, písničky a malé choreografie. Pro děti od 3 -5 let.

Tanečky pro pokročilé – Rozvoj koordinace, pohybové a taneční dovednosti. Je zde kladen důraz na správné držení těla. V tomto kurzu se již zaměřují  na posílení těla, protažení těla a vytváření těžších  choreografie. Pro děti 5 – 8 let.

Divoženky – Spontánní tanec, zpívání a povídání.  Pro maminky a s dětmi.